Home » Beweging » Paarden beweging en massage
Paarden beweging en massage

Paarden beweging en massage

Massage = het lichaam betasten, drukken en kneden.

Vader van de geneeskunde is Hippocrates.

Langdurige massage geeft ontspanning, kortdurende massage tonisering.

Stevig en kortdurend behandelen is stimulerend ( tonustoename), langdurig zacht behandelen is sederend ( tonusafname).

Massage kan worden uitgevoerd:

paardenspieren

 • Als voorbereiding  op activiteit waardoor de prestaties verbeteren en blessures voorkomen kunnen worden.
 • Na de activiteit vermindert de vermoeidheid  van de spieren en zorgt voor een sneller herstel.
 • Na een blessure kan het herstel van het beschadigde weefsel bevorderen.

Definities Massage:

 • Therapeutische massage is het toepassen van handgrepen op het blote en ontspannen lichaam met als doel de lichaamsfuncties te onderhouden of te verbeteren.
 • Massage is een manuele ( soms instrumentale) bewerking van huid, vetweefsel, bindweefsel, spieren, pezen die door de patiënt passief wordt ondergaan.

Het effect van een gegeven prikkel zal altijd een samengaan zijn van mechanische, neurale, hormonale en psychische factoren.

De drie essentiële effecten:

 • Betere doorbloeding
 • Pijnvermindering
 • Ontspanning

Verhoogde bloeddoorstroming werkt:

 • Pijnstillend
 • Verdrijft vermoeidheid
 • Maakt spieren “los”
 • Verbetert conditie
 • Houdt het weefsel in conditie ( bijv. bij verlammingen)
 • Stimuleert/ sedeert
 • Verbetert veneuse en lymphatische afvloeiing
 • Zet stofwisseling aan

Mechanische verklaringsvorm:

Het bevordert de afvoer van afvalstoffen door het veneuze bloed.
Het bevordert de afvoer van lymfe.
Het is mogelijk bij oedeemvorming in de benen door verplaatsing en voortstuwing van het vocht hierop invloed uit te oefenen. (naar het hart toe)
Bij verkleving van weefsels kunnen de mechanische prikkels een mobiliserend effect hebben: losmaken van de weefsellagen.
Van de mechanische werking wordt ook gebruik gemaakt bij het loskloppen van slijm in de longen.

Door specifieke snelle handgrepen zoals kloppen en hakken, is stimulatie van het spierweefsel te bewerkstelligen.

Drie veel voorkomende symptomen vormen een vicieuze cirkel:

 • Slechte circulatie
 • Pijn
 • Spanning

Tot een slechte circulatie leiden kou, vocht , tocht en overinspanning. Dit veroorzaakt spanning in de weefsels, met als gevolg pijn, of pijn tengevolge van een trauma geeft weer spanning en leidt tot gespannen weefsels, met als gevolg circultaiestoornissen.

Essentie massage is trachten deze vicieuze cirkel op lokaal niveau ( het te behandleen gebied) te doorbreken.

De structuren zijn:

 • Spieren, zorgen voor beweging.
 • Pezen, voortzetting van de spieren.
 • Banden/ kapsels, gespecialiseerd weefsel dat botten en/of gewrichten op de plaats houdt of als mechanische hulp dient bij het goed functioneren van de pezen.

De lichaamssystemen die vooral reageren op massage zijn het veneuze deel van de bloedcirculatie en het lymfestelsel.

 

Slagaderen leveren voedingsstoffen en zuurstofrijk bloed aan het lichaam.
Aderen vervoeren het bloed dat afvalstoffen bevat.

Lymfestelsel is belangrijk voor de verzameling van afvalstoffen, vooral die gevormd worden bij blessures en ziekte.

Anamnese nemen we af om zoveel mogelijk informatie over het dier te verkrijgen.

Indien mogelijk laten we het dier in stand op een egale bodem staan en bekijken het van alle kanten, let op:

 • Algemene indruk
 • Houding
 • Beenstand
 • Bespiering
 • Zwellingen of intrekkingen
 • Littekens of wonden

Palpatie ( voelen/tasten) wordt toegepast om:

 1. Een indruk te krijgen van de reactie van de patient op aanraken en
 2. Een indruk te krijgen van de verschillende weefsels.

Naar aanleiding van deze punten kan vastgesteld worden of een massage mag worden toegepast.
Stel je het doel vast  en tussendoor kijk je of de toegepaste kneding wel het gewenste resultaat heeft.

Oppervlakkige palpatie:
Laat je handen over hoofd, hals, lijf , benen en staart glijden ter kennismaking en voor eerste indrul.

Diepe palpatie:
voel daarna wat dieper naar de tonus, samenstelling en de bespiering. Palpeer de benen en kijk of de wervelkolom op 1 lijn ligt.

Contra-indicaties voor massage kunnen zijn:

 • Koorts
 • Wonden
 • Fracturen
 • Ontstekingen
 • Tumoren en cysten
 • Huidaandoeningen
 • Besmettelijke aandoeningen
 • Infectieuze aandoeningen
 • Twijfel

Verschillen in behandeling mens en dier:

 • Verschil in communicatie
 • Andere vorm van beharing, leren door de beharing heen te tasten
 • Andere reactie bij pijn

Reacties die kunnen optreden en duiden op angst, pijn, bezorgdheid zijn:

 • Massale aanspanning
 • Dreigen
 • Slaan
 • Bijten
 • Onrust
 • Schrapen
 • Vluchten
 • Afsluiten
 • Stand van oren, staart
 • Blik in de ogen
 • Staartzwiepen
 • Gapen

Er zijn minder massagehandgrepen mogelijk doordat de uitgangshoudingen beperkter zijn.
behandeling slaat het beste aan bij een ontspannen dier.
verbaal kunnen wij kalmeren, activeren, late zitten, stilstaan enz.

Reacties die duiden op ontspanning:

 • Omlaag brengen hoofd
 • Zachte ogen, mond
 • Rust in houding
 • Gapen, zuchten, proesten, likken
 • Concentratie
 • Rommelende darmen
 • Sluiten ogen
 • Rustige ademhaling

Massagetechnieken:

Gevoel in de handen ontwikkelen: Oefen door het voelen van objecten die verschillen in :

 • Vorm
 • Materiaal
 • Temperatuur
 • Vochtigheid

Spieren die soepel en warm zijn, zijn minder snel vermoeid. Om de souplesse te bevorderen, zijn er stretching oefeningen voor de vingers en handen waarbij de nadruk ligt op strekken en buigen van vingers en polsen.
Als de kracht van de handen vergoot moet worden, is het zinvol om te trainen met een vorm van weerstand.

Basisregels:

 • Werk als het haarkleed het toelaat, in de richting waarin het aderlijke bloed+ lymfe wordt afgevoerd naar de grote bloedvaten, zoals bij elleboog en lies.
 • Begin, eindig en doe tussendoor strijkingen om afvalstoffen te verplaatsen.
 • Gebruik bij eenhandige handgrepen de andere hand als ondersteuning.
 • Altijd twee handen contact met de patiënt.

Intermitterend drukken:
Plaats vlakken hand(en) op lichaam en geef 2 sec lichte langzaam oplopende druk. Verplaats de handen naar de plek ernaast of eronder ( wissel af met zeer lichte strijkingen).
Effecten:

 • Kennismaking
 • Pijnvermindering
 • Zwellingvermindering

Strijkingen ( effleurage).
Met een of 2 handen. Contouren lichaam volgen. Gebruik eigen lichaamsgewicht en glijd zonder druk weer terug naar beginpunt volgende strijking.
Begin met lichte druk en laat druk toenemen als het dier ontspant.  Moet ritmisch zijn.
Effecten:

 • Stimuleert bloed-en lymfestroom
 • Bevordert ontspanning
 • Vermindert pijn
 • Voert afvalstoffen af die vrij zijn gekomen tijdens de behandeling.

Knedingen ( petrissage)
Een of 2 handen. Huid en onderliggende weke delen worden opgepakt tussen vingers, handpalmen en duimen gekneed en weer losgelaten in de rustpositie. Je drukt het weefsel vervolgens tegen het onderliggende bot uit of tegen je eigen hand.
Effecten:

 • Maakt het weefsel los
 • Verbetert de bloedsomloop
 • Rekken van diepe littekens
 • Vermindering van pijn

Tapotements ( kloppen, hakken en slaan)
2-handig, kan op verschillende manieren. Zorgt voor vibratie in het weefsel. Effecten afhankelijk van de intensiteit en snelheid van uitvoering.
Effecten:

 • Het lichaam wordt als het ware wakker gemaakt
 • Vibratie
 • Stimulatie van oppervlakkige en diepe circulatie
 • Ontspanning

Met losse vuisten:
pinkzijden van de vuisten kloppen om beurten op de spiermassa waarbij de beweging komt uit de polsen en onderarmen.
Met de handen gebogen:
vingertoppen hebben licht contact met de opp. Beweging komt door buigen en strekken van de polsen. Geluid moet dof klinken.
Hakken:
met de handen met de pinkzijde naar het lichaam. Met de onderarmen om beurten een hakkende beweging maken. Je vingers raken na elkaar het lichaam.
Slaan:
afwisselend met vlakke handen het lichaam raken.

Fricties:
worden uitgevoerd met een hand en wel met de duim of een vingertop die wordt  ondersteund door een tweede vinger. Huid beweegt met de duim of de vingertop mee en er wordt gewerkt dwars op de richting van de onderliggende vezels.
Toegepast op aanhechtingen van banden en spieren, op spier/peesovergangen, gewrichtskapsels, spierverhardingen en rupturen.
Effecten:

 • Op een klein gebied ontstaat een flinke toename van de circulatie.
 • Rekken van littekenweefsel
 • Losmaken van verklevingen
 • Pijnvermindering

Huidtechnieken:
Huid verschuiven; met vingertoppen of vlakke hand.
Huid oppakken; tussen duimen wijsvinger.
huid rollen; wordt met de vingers van twee handen uitgevoerd. Oppakken en met de duimen wegdrukken.
Effecten:

 • Diagnostisch
 • Maakt verklevingen van de huid los
 • Verbetert de circulatie van de huid

Schuddingen:
direct: spiergroep met de hand omvatten en schudden.
Indirect: lichaamdeel ( poot, been, hals, staart) vastpakken en schudden.
Effecten:

 • Ontspanning.

Altijd beginnen met intermitterend drukken.
Effleurage: contact als je terug gaat, met je lichaam mee gaan, met vezelverloop spieren mee.
Duim over duim kan ook ( effleurage).
Verder in massage kun je dwars tegen vezelverloop in/ of puntigere massage met verloop mee.
Kneden/ oppakken achterkant poot kan ook met snuitbeweging.
Bij strijking (effleurage) over de huid bij kneding neem je de huid mee.
Isometrische fixatie = houdt een bepaalde stand vast.
Concentrische fixatie = contractie dat de aanhechtingspunten van de spier naar elkaar toe gaan, spier verkort.
Excentrische fixatie = spier spant terwijl die verlengt. Origo en insertie uit elkaar.

Bijlagen:

Voetas = de denkbeeldige lijn die onder een hoek van 45 a 50 graden van opzij gezien door het midden van de voet loopt.

Door een afwijkende beenstand of voetstand  worden de pezen en banden plaatselijk extra belast en zijn de gewrichten in ongelijke mate aan slijtage onderhevig.

2 comments

 1. Een paard kan hier net zo van genieten als een mens. Ze verdienen het!

 2. Een heel leerzaam stuk, dank je. Wat doen wijn onze viervoeters dan vaak tekort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*